Пакело маслата се изработени од нерециклирани базни масла

Krypton XT LA SAE 5W-40

На секое поединечно пакување на Пакело е декларирано дека, Пакело се прави исклучиво од нерециклирани базни масла. 

Разликата помеѓу рециклирано и нерециклирано ново масло е речиси невозможно да се воочи. Причината за тоа е фактот дека основната разлика не е во чистотата, бојата или густината.

Разликата е во квалитетот и издржливоста на маслата. Таа разлика може да се види само по употреба на маслата. 

Пакело маслата ги задржуват физичко-хемиските својства при употреба, многу подолго време од другите масла, а со тоа овозможуваат долгорочна заштита на моторите.

 

pakelo logo

Pakelo Lubricants- Горди сме што бевме дел од дебитанската  сезона на нашиот Кико!