Продавница за авто делови  ЗАРО ПРОМ од Радовиш   се наоѓа на ул. Илија Алексов бр 3 во Радовиш .

 ZAROPROM 2

Погледнете на мапата за точна локација. За било какви информации   078 319 157

 

 ZAROPROM MAPA

 

 Во Заро пром   можете да ги најдете сити врсти на Пакело масло за автомобили, како и дел од теретната програма. (автобуси, камиони, градежни машини, трактори и др.) 

 

ZAROPROM 4

 

 ZAROPROM KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 УНИПАРТС ДС Скопје / 075 280 577 / FACEBOOK : Pakelo Makedonija