ИНДУСТРИСКИ МАСЛА

CATALOGO industria WEB.1-page-001

 CATALOGO industria WEB.2-page-001

Оргинален каталог за индустриски масла

Редукторски масла, компресорски, масла за ладилници, масла за гасни турбини, диатермички масла, бели масла, масти за падмачкување, разладни течности, спрееви, заштитни, силиконски и др. масла и течности кои што се употребуваат во индустрискиот сектор.

 кликни тука!!!